పచ్చని చెట్లు

వృక్షో రక్షతి రక్షితః
చెట్లు మన చుట్టూ ఉన్న మౌన నేస్తాలు
పచ్చదనం మన ప్రగతికి సంకేతం

పుష్పము

పువ్వులు దేవుని యొక్క అద్భుత సృష్టి
పువ్వులు మాట్లాడకుండానే
మనతో చాలా స్నేహంగా ఉంటాయి

ముఖ్య గమనిక !

రహదారులు, గవర్నమెంట్ ఆఫీసులు, కార్పొరేట్ ఆఫీసులు, లైబ్రెరీలు ఫంక్షన్ హాల్ వంటి ప్రదేశాలలో వారికి అనుకూలంగా ఉన్న ప్లేస్ లో మొక్కలను పెంచడం వలన మంచి గాలి, వివిధ వర్ణాలతో కూడిన పుష్పములు, పచ్చటి మొక్కలను చూసి సందర్శకులు ఎంతో ఆనందాన్ని పొందుతారు.

నూరు వరహాలు

Text

మనీ ప్లాంట్

Text

కనకాంబరం

Text

గులాబీ

Text